Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук органына кызмат өтөөгө талапкер үчүн талаптар

КР УКМКда аскердик кызматка талапкерлер, кийинки талаптарга жооп бериши керек: : 

 • Кыргыз Республикасынын жараны болушу керек; 
 • 30 жаштан улуу болбош керек; 
 • адистиги боюнча жогорку билими болушу керек (катышып окуу таризинде), анын жетишүү орто баасы баардык сабактар боюнча 4 баадан ылдый болбошу керек; 
 • аскердик даярдыгы болушу керек; 
 • альтернативдүү кызматты же мобилизациялык резервтик чакырыктагы аскердик кызматты өткөн адамдар, прапорщиктердин кызматына гана каралат; 
 • дене тарбия даярдыгы болушу керек; 
 • чет тилдерин билүү жана эмгек стажы (артык көрүнөт); 
 • талапкердин жана анын жакын туугандарында соттолгондугу жок болушу керек, ,соттолгондугунун жоюлгандыгына же алуусуна карабастан; 
 • ден соолугу боюнча аскердик кызматка жарамдуу болушу керек; 
 • өзү, жакын туугандары жана жакын байланыштары жөнүндө толук маалыматты бериши керек. 30 жаштан улуу болбош керек; адистиги боюнча жогорку билими болушу керек (катышып окуу таризинде), анын жетишүү орто баасы баардык сабактар боюнча 4 баадан ылдый болбошу керек; аскердик даярдыгы болушу керек; альтернативдүү кызматты же мобилизациялык резервтик чакырыктагы аскердик кызматты өткөн адамдар, прапорщиктердин кызматына гана каралат; дене тарбия даярдыгы болушу керек; чет тилдерин билүү жана эмгек стажы (артык көрүнөт); талапкердин жана анын жакын туугандарында соттолгондугу жок болушу керек, соттолгондугунун жоюлгандыгына же алуусуна карабастан; ден соолугу боюнча аскердик кызматка жарамдуу болушу керек; өзү, жакын туугандары жана жакын байланыштары жөнүндө толук маалыматты бериши керек.

КР МУКК органына алыш үчүн талапкер катары аскердик кызматтан бошотулган камдыктагы аскер кызматчылары каралбайт: 

 • по возрасту – по достижению предельного возраста нахождения на военной службе; 
 • жашы – аскердик кызматта жүргөн жаштын чеги жетиши менен; 
 • оорулуу боюнча; 
 • кызматка дал келбеген боюнча; 
 • аскердик кызматты өтөө боюнча же окутуу контрагынын талаптарын аткарбагандыгы үчүн.Кыргыз Республикасынын МУКК органына талапкерлерди кабыл алуусу “Куралдуу күчтөрдө офицердик курмадар жана прапорщиктер контракт боюнча (камдыкта болуу) аскердик кызмат өтүү жөнүндө” Жобосунун жана ведомствонун ички Нускамаларынын негизинде жүргүзүлөт, аларга ылайык талапкер, ден-соолук абалы ыкчам жумушка даяр экендигин билиш үчүн, Аскердик-дарыгерлик комиссияны өтүшү керек. Мындан сырткары, талапкерлердин жеке психологиялык жана психика физиологиялык сапаттарынын өнүккөн деңгээлин табуу максатында психика физиологиялык текшерүүлөр өткөзүлөт. Ошондой эле КР МУКК кызматына телепкерлердин зарыл талаптарынын бири денесинин даярдыгы боюнча ченемдерин тапшыруу болуп саналат.