Кыргыз Республикасынын УКМК Башкармасы

Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич

Аскердик наамы: генерал-лейтенант

Кыргыз Республикасынын УКМК Башкарамасынын орунбасарлары:

КР УКМК Башкармасынын биринчи орунбасары

Мамасадыков Рустам Алайбекович
Аскердик наамы: генерал-майор

КР УКМК Башкармасынын биринчи орунбасары

Апсатаров Бекбосун Жакшылыкович
Аскердик наамы: генерал-майор

Шаршеев

КР УКМК Башкармасынын биринчи орунбасары - КР УКМК ЧК директору

Шаршеев Уларбек Зарлыкович
Аскердик наамы: генерал-майор

КР УКМК Башкармасынын орунбасары - КР УКМК КККБ директору

Разаев Абдыкадыр Маматюсупович
Аскердик наамы: полковник

КР УКМК Башкармасынын орунбасары - КР УКМК ТКБ директору

Шаменов Айбек Асанович
Аскердик наамы: полковник

КР УКМК Башкармасынын орунбасары - КР УКМК 9 службасынын башчысы

Шабданбеков Жумгалбек Кумарович
Аскердик наамы: полковник